Ustaw jako stronę startowąDodaj do ulubionychKontaktMapa stronyKanał RSS

Strona powięcona Polskiej Prowincji Zakonu Ojców Kamilianów

zakon, Kamil, Kamilianie, Camilliani, Tarnowskie Góry, Proboszcz, wikary, prowincjał, de, Lellis, Parafia

Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Ostatnia aktualizacja: 29/12/2008; 13:43.
   


Za kilka tygodni, jak co roku w trzecią niedzielę września (18 września) po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce Dzień Środków Masowego Przekazu. Jan Paweł II, jeszcze przed śmiercią zaapelował w orędziu na tegoroczny 39. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: "Środki przekazu powinny pomóc w zburzeniu muru niechęci, jaki dzieli dzisiejszy świat, ludy i nagrody".

Hasłem Dnia, wybranym przez papieża są słowa: "Środki przekazu na służbie zrozumienia między narodami". podkreśla, że "od obrazu innych, jaki przynoszą media, zależy w dużej mierze nasz stosunek do nich, wrogość lub życzliwość i zrozumienie. (...) Demonizacja innych może prowadzić do przemocy, wojny, nawet ludobójstwa (...) Media, mogą także mobilizować ludzkość do solidarności, co pokazało niedawne tsunami w południowo-wschodniej Azji". - napisał Jan Paweł II.

Zwracając się do pracowników środków przekazu, Jan Paweł II przypomina, że wartości, które chcą przekazywać odbiorcom, muszą przestrzegać najpierw we własnym życiu; są to przede wszystkim prawda i godność człowieka.

Mass media stały się nieodłączną częścią współczesnego świata. Ich siła, zasięg i wpływ są coraz większe. Przestrzeń naszego życia coraz bardziej wyznaczają elektroniczne media: telewizja, radio, internet, film. Ich znaczenia nie sposób przecenić, choćby z tej przyczyny, że poświęcamy im bardzo dużo czasu. Dzisiejsze media są źródłem wiedzy, rozwoju, źródłem edukacji, ale również stanowią poważne zagrożenia.

Media ogrywają w naszym życiu coraz większą rolę, Kościół często przypomina zagrożenia, jakie niosą one dla współczesnego człowieka. Z drugiej jednak strony widzi w nich także szansę do przekazywania Ewangelii olbrzymiej rzeszy ludzi. Także serwis www.kamilianie.hg.pl, za przykłądem innych serwisów katolickich pragnie zaproponować i wezwać do wspólnej modlitwy w intencji mediów.

Jak można przeczytać w serwisie katolik.pl:
Ponieważ nie znaleźliśmy nigdzie gotowych modlitw tej tematyki dotyczących, postanowiliśmy ułożyć wspólnie z Siostrami Kapucynkami specjalne modlitwy za ludzi korzystających ze środków przekazu (a zwłąszcza internetu). W Roku Różańca świętego pragnęliśmy, aby owe modlitwy ściśle były powiązane z różańcem, dlatego dokonaliśmy podziału tych modlitw na pięć części. Każda część obejmuje inną grupę ludzi:
część I dotyczy wszystkich osób korzystających z internetu (lub innych mediów);
część II dzieci, młodzieży i wszystkich ludzi nieświadomych zagrożeń, jakie niosą ze soba media;
część III obejmuje wszystkie katolickie inicjatywy w mediach i ich twórców;
część IV to modlitwa o nawrócenie wszystkich szerzących zło przez media;
część V to osobista modlitwa za siebie samego.


Chociaż wszystkie ułożone modlitwy mówią przede wszystkim o internecie, to jednak zostały ułożone tak by można tymi samymi modlitwami ogarnąć także pozostałe media, jak prasa, radio, telewizja, film itp.
Ułożone modlitwy przedstawiliśmy do zatwierdzenia księdzu kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu i pismem z dnia 20 sierpnia 2003 r. otrzymały one imprimatur. Tak więc można z nich korzystać nie tylko prywatnie ale także w czasie publicznych nabożeństw.
Zachęcamy więc wszystkich do włączenia się w naszą krucjatę modlitw w intencji mediów a zwłaszcza w intencji internautów. Każdy według własnych możliwości może odmawiać codziennie lub co jakiś czas cały różaniec lub cząstki przeplatając go podanymi modlitwami, można też przed rozpoczęciem pracy lub zabawy przy komputerze odmówić choć jedną z nich. Możliwości jest wiele. Będziemy bardzo wdzięczni jeśli różne grupy modlitewne, parafialne, młodzieżowe także będą z nich korzystać.

Oto te modlitwy:

I. Modlitwa za wszystkich ludzi
Wszechmogący Boże, Ty w najdoskonalszy sposób podjąłeś dialog z ludzkością, dając jej swego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na wszystkie narody, społeczności i osoby komunikujące się ze sobą za pośrednictwem internetu (prasy, radia, telewizji i filmu). Otwórz serca kobiet i mężczyzn różnych ras, religii i kultur, aby korzystając z bogactw techniki, działali w służbie wspólnego dobra i przyczyniali się do tego, żeby życie świata kształtowały pokój i miłość. Prosimy, spraw aby ich obecność w mediach przynosiła dobre owoce dla nauki i pracy. Niech to co czynią przybliża ich do Ciebie i przynosi Ci chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

II. Modlitwa za nieświadomych zagrożeń
Boże, nasz Ojcze, Ty udzielasz nam daru Twojej miłości i otaczasz nas Twoją ojcowską dobrocią. Z ufnością zawierzamy Ci tych, którzy nieświadomi zagrożeń bezkrytycznie korzystają z internetu (komputerów, prasy, radia, telewizji i filmu). Zawierzmy Ci zwłaszcza dzieci i młodzież, i prosimy, abyś zesłał na nich Twojego Ducha i obdarzył ich darem mądrości. Niech z pełnym zaangażowaniem szukają tego, co pomaga im w rozwoju ludzkim i nadprzyrodzonym. Spraw, żeby wchodząc w świat o potężnym wpływie informacyjnym wybierały to, co duchowo bezpieczne, zdrowe i prawdziwe. Niech będą tego świadomi, że internet (komputer, prasa, radio, telewizja, film) jest przede wszystkim narzędziem użytecznej pracy a nie samej tylko rozrywki. Niech świat, który się przed nimi otwiera, służy ich rozwojowi, zgodnie z poczuciem odpowiedzialności za siebie, i za wszystkie społeczności ludzkie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

III. Modlitwa za dzieła katolickie w mediach
Boże, Ty przez swego Syna, Zbawiciela świata, powierzyłeś Kościołowi misję budowania Królestwa Bożego na ziemi i posłałeś uczniów, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Spraw, niech ci, którzy przez posługę w mediach świadczą o Chrystusie, zostaną napełnieni Jego Duchem, mocą i mądrością. Niech twórcy katolickich stron internetowych (prasy, filmów, programów radiowych, telewizyjnych i komputerowych) głoszą Jezusa z odwagą i radością. Spraw, aby dzięki ich działalności wszyscy ludzie poznali miłość Boga i Jego plan zbawienia obejmujący każdego człowieka. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

IV. Modlitwa za czyniących zło
Wszechmogący Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i jego rozwój. Ty pozwalając ludzkości na postęp w dziedzinie techniki, pragniesz by służyła ona budowaniu prawdziwej solidarności w życiu narodów. Dostrzegając i z wdzięcznością przyjmując od Ciebie wielorakie dary, powierzamy Ci jednocześnie wszystkie osoby, które nie troszczą się o jedność lecz świadomie lub nieświadomie przyczyniają się do rozszerzania przez internet (programy komputerowe, prasę, radio, telewizję lub film) zła, kłamstwa, nienawiści i grzechu. Polecamy Ci dokonujących przestępstw i wszelkiego rodzaju nieprawości, aby otworzyli swe serca na Twoją łaskę i zawrócili z drogi grzechu. Niech uczynią to, rozumiejąc, że ich życie i czyny powinny przynosić Tobie chwałę. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

V. Modlitwa za siebie samego
Boże, nasz Ojcze, powierzam Ci siebie, i proszę, bym korzystając z internetu (komputera, prasy, radia, telewizji i filmu) wybierał tylko to, co prowadzi mnie do poznania Ciebie, otaczającego mnie świata i siebie samego. Niech informacje, z których korzystam, służą mojemu rozwojowi intelektualnemu i duchowemu, który umożliwia dążenie do pełni człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Anioł Stróż, którego mi dałeś za opiekuna i przewodnika, niech strzeże mnie i prowadzi, bym korzystając z komputera (prasy, radia, telewizora i innych środków audiowizualnych) uniknął zagrożeń i zła, które mogę w nich napotkać, bym nie marnował czasu i talentów, ani nie zaniedbywał możności czynienia dobra za ich pośrednictwem. Obroń mnie przed utratą poczucia rzeczywistości i przed egocentryzmem. Spraw, żebym chciał i umiał z radością dzielić się z innymi tym dobrem, z którego sam korzystam. Proszę Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

IMPRIMATUR + Kazimierz Nycz wikariusz generalny
Kraków, dnia 20 sierpnia 2003 r. nr 2722/2003
Stronę wyświetlano 6294 razy
od 23 sierpnia 2005 roku.
1998-2018 (C) Kamilianie & Krzysztof Gawliczek.