Błogosławieni
Naśladowcy Św. Kamila de Lellis

dokończenie ze str. 5

BŁ. O. ALOJZY TEZZA
BŁ. O. ALOJZY TEZZA

Alojzy Tezza urodził się w Conegliano (Treviso) 1 listopada 1841r. jako syn Augustyna i Katarzyny Nedwiedt. Ojciec lekarz - w grudniu 1841r. przeniósł się wraz z rodziną do Wenecji, gdzie w 1943r. został mu przekazany rejon medyczny Dolo. Zmarł w bardzo młodym wieku pozostawiając żonę i zaledwie dziewięcioletniego Alojzego.

Katarzyna, niewiasta o bogatym życiu wewnętrznym i wielkim duchu pobożności, po śmierci męża wróciła do Conegliano i zajęła się wychowaniem syna, aż do chwili, gdy Alojzy oznajmił jej swoją wolę zostania zakonnikiem i kapłanem. Radość matki była szczera, a jej potwierdzenie znajdujemy w kronice wspólnoty kamilianów z Padwy: "29 października 1856r. ojciec przełożony udał się do Verony, by zawieść do naszego nowicjatu drogiego młodzieńca Alojzego Tezza, który - choć jedyny syn - heroicznie rozstał się z matką, by pójść za głosem Bożym".

Pod koniec roku 1856 Katarzyna, po oddaniu ubogim swego majątku, wstąpiła do zgromadzenia salezjanek otrzymując przy profesji imię Franciszka Kamila. Żyła świątobliwie, zmarła 28 sierpnia 1880r.

Tymczasem Alojzy Tezza po wstąpieniu do Zakonu OO. Kamilianów prowincji Lombardo - Weneckiej już 8 grudnia 1856r. przywdział zakonny habit. Natomiast w święto Niepokalanej 1858r. złożył pierwsze śluby zakonne. Na kapłana został wyświęcony 21 maja 1864r. Od początku swego zakonnego życia pełnił ważne i odpowiedzialne funkcje w Zakonie. W 1869r. został wezwany do Rzymu i mianowany wicemagistrem nowicjuszy. Z Rzymu udał się do Cuisery we Francji jako jeden z pierwszych założycieli francuskiej prowincji kamilianów. Było to w sierpniu 1871r. Od grudnia 1873r. do 30 września 1874r. był przełożonym w Cuisery. Następnie mistrzem nowicjuszy i proboszczem zastępczym kościoła Notre Dame w Chaux. W styczniu 1877r. znalazł się wśród założycieli w Lille. W tym samym roku mianowano go wiceprowincjałem prowincji francuskiej zakonu. Od stycznia do listopada 1879r. był przełożonym w Cuisery. W tym roku rozpoczęło się we Francji prześladowanie zakonników i wspólnota została rozproszona. Dnia 19 kwietnia 1881r. powrócił do Francji i do kwietnia 1885r. pozostawał przełożonym w Lille. Na kapitule Zakonu w 1885r. w Rzymie został wybrany wikariuszem generalnym (wiecegenerałem). W roku 1898 podczas innej kapituły wybrano go definitorem. Po powrocie do Francji kierował wspólnotą w Lille od maja 1898 do początku 1900r. 26 kwietnia 1900r. , razem z o. Angelo Ferroni, został wysłany do Limy, stolicy Peru, jako wizytator domu Matki Bożej od Dobrej Śmierci, który przyłączono do zakonu w tym samym roku. Ostatnie lata swego życia spędził w Limie, gdzie jako kamilianin służył chorym, roztaczał opiekę duszpasterską nad wiernymi, wspomagał ubogich i organizował pomoc dla najbardziej potrzebujących, umarł w opinii świętości w domu zakonnym w Limie 26 września 1923r. O. Alojzy Tezza jest współzałożycielem razem z bł. Matką Józefiną Vanini Zgromadzenia Sióstr Córek św. Kamila.

O. Alojzy Tezza został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w Rzymie 4 listopada 2001r.

Liturgiczne wspomnienie bł. O. Alojzego Tezzy przypada 26 września.

Jubileusz Stowarzyszenia "SERDECZNI"

W sobotę 4 lipca br. w naszym kościele o godz. 17.00 odprawiona została uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji 4 rocznicy powstania Stowarzyszenia "SERDECZNI", które na co dzień zajmuje się opieką nad dziećmi specjalnej troski. Mszę św. odprawił i wygłosił okolicznościowe Słowo Boże O. Wojciech Węglicki.

Msza św. pielgrzymkowa

W poniedziałek 8 lipca br. o godz. 18.30 w naszym kościele odprawiona została Msza św. pielgrzymkowa w intencji wszystkich pątników Ślubowanej Pielgrzymki do Piekar Śl. Eucharystię odprawił O. Roman Zając, a Słowo Boże wygłosił O. proboszcz.

Dzień Chorych ku czci św. Kamila

11 lipca br. (w czwartek) o godz. 10.00 w naszym kościele odbył się Jubileuszowy Dzień Chorych przed Odpustem ku czci św. Kamila. Eucharystii podczas, której udzielono wiernym sakramentu namaszczenia chorych przewodniczył O. proboszcz Wojciech Węglicki. On również skierował do zgromadzonych okolicznościowe Słowo Boże. Następnie po Komunii Świętej odprawione zostało nabożeństwo do św. Kamila, po którym wszystkim chorym i starszym udzielono tzw. "błogosławieństwa lourdzkiego". Po uroczystościach w kościele, wierni przewiezieni zostali autokarem do Szkoły Podstawowej nr 10, przy ul. Kochanowskiego 15, gdzie na ich cześć wydany został obiad, na ponad 120 osób. Obok poczęstunku dla chorych i starszych grała również orkiestra. Wszyscy pełni radości i zadowolenia dziękowali za piękną uroczystość.
Zadbano również o paczki odpustowe dla tych chorych, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie mogli przyjść do kościoła. Paczki zaniosły do ich domów Panie z Parafialnego Zespołu Charytatywnego.

Triduum ku czci św. Kamila

Począwszy od czwartku 11 lipca, aż do soboty 13 lipca br. w naszej parafii odbyło się Triduum ku czci św. Kamila Patrona Parafii Chorych i Zakonu. W każdy dzień Triduum o godz. 18.00 w naszym kościele odprawiana była Nowenna do św. Kamila z kazaniem, a po niej Msza św. Również każdy dzień Triduum miał swój temat i przesłanie. Pierwszego dnia Triduum rozważane były słowa: "krzyż kamiliański znakiem służby", następnego dnia "krzyż kamiliański znakiem miłosierdzia", a tematem ostatniego dnia Triduum były słowa: "krzyż kamilaiński znakiem nadziei". Rozważania poprowadzili duszpasterze naszej parafii.

OGŁOSZENIE

15 sierpnia 2001r. po Mszy św. o godz. 6.00 rano, tradycyjnie już z naszej parafii wyrusza Pielgrzymka Kobiet i Niewiast do Piekar Śląskich.

Do udziału w tegorocznej pielgrzymce zapraszamy wszystkie dziewczęta, panny, niewiasty i matki.

Pielgrzymka będzie okazją do podziękowania Bogu i jego Matce za wszystkie kobiety i matki naszej parafii.

Zapraszamy

Poprednia stronaPowrót do menuNastępna strona