Szukaj w serwisie:
• Dziś jest: środa, 22 sierpnia 2018r. Imieniny obchodzą: Cezary, Hipolit

Ustaw jako stronę startową... Wyślij do nas e-mail'aDodaj stronę do ulubionych...

Proboszczowie byłej Parafii

Ojciec JAN TARNOWSKI

Urodzony 23.11.1912r. w miejscowości Nowa Wieś, powiat Krotoszyn, województwo poznańskie. Rodzice Andrzej i Maria z domu Pobich. Szkołę Powszechną kończył najpierw w Nowej Wsi, a potem w Pawłowie Skockim powiat Węgrowiec. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej kontynuował dalszą naukę w Gimnazjum w Poznaniu - Jeżycach. Przypadkowo w jednej z gazet przeczytał o istnieniu Zakonu OO. Kamilianów. Dnia 31.08.1926r. decyduje się wstąpić do tegoż Zakonu. Najpierw zdaje egzamin do II klasy Państwowego Gimnazjum Klasycznego Męskiego w Tarnowskich Górach. Po ukończeniu V klasy w 1930r. zostaje wysłany przez władze zakonne do Vaals w Holandii, aby tam odbyć Nowicjat. W dniu 02.05.1931r. rozpoczął roczny Nowicjat. Śluby czasowe złożył 03.05.1932r. również w Vaals. Po Nowicjacie odbył 6-cio letnie studia filozoficzno - teologiczne w Kolegium OO. Kamilianów w Sudmehle - Munster w Westfalii (Niemcy). Śluby wieczyste złożył 03.05.1935r. w Munster. Święcenia diakonatu przyjął w katedrze w Munster dnia 28.03.1936r. z rąk Księdza Biskupa von Gehlena. Natomiast święceń kapłańskich udzielił mu w dniu 19.03.1937r. Biskup Henryk Roleff, w kościele OO. Kapucynów w Munster. Pracował jako kapłan: w Zabrzu, Tarnowskich Górach, Lipnie, Berlinie, Piastowie i Białej. W marcu 1938r. przybył do Zabrza podejmując pracę jako duszpasterz ludności polskiej. 11.08.1939r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w Tarnowskich Górach. Tu udało mu się przeżyć całą okupację. W dniu 22.01.1945r. z rąk O. Ludgera Bremera otrzymuje nominację na przełożonego i proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. W dniu 11.10.1947r. udaje się do Lipna, aby tam objąć stanowisko przełożonego i Magistra Nowicjuszy. W latach 1948 - 1957 zostaje mianowany Przełożonym i proboszczem parafii św. Kamila w Zabrzu. Od 1957r. do 1958r. po raz drugi pełni funkcję przełożonego i proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. W 1958r. znów wraca na stanowisko przełożonego i proboszcza do Zabrza. Dnia 03.05.1962r. zostaje wybrany Prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu OO. Kamilianów. Piastuje ten urząd do 1968r. Jako Prowincjał był przez rok przełożonym domu zakonnego w Zabrzu, a następnie do końca kadencji przebywał w Tarnowskich Górach. W latach 1968 - 1977 zostaje mianowany po raz trzeci przełożonym i proboszczem parafii w Tarnowskich Górach. Od 1980r. był przełożonym i Magistrem Klerykatu w Piastowie k/ Warszawy. W 1983r. udaje się do pracy duszpasterskiej w Berlinie Zachodnim, do tamtejszej parafii św. Kamila. Od 1986, aż do swojej śmierci przebywał w Zabrzu jako rezydent i spowiednik. Zmarł w Zabrzu 08.02.1990r. Pochowany .02.1990r. na cmentarzu zakonnym w Tarnowskich Górach.

Ojciec ANTONI SOŁTYSIAK

Urodzony 18.04.1912r. w Dębinie, powiat Szamotuły, województwo wielkopolskie. Rodzice Józef i Anna z domu Michalak. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Krzeszkowicach powiat Szamotuły. W wieku 12 lat wstąpił do Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Niemieckiej w Tarnowskich Górach. Tam też uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Polskiego. W 1931r. został wysłany przez władze zakonne na dalsze studia najpierw do Vaals w Holandii (gdzie odbył Nowicjat), a następnie do Niemiec, do Kolegium OO. Kamilianów w Munster w Westfalii. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych w dniu 19.03.1937r. otrzymał święcenia kapłańskie w Munster z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Roleffa. W lutym 1938r. wrócił do Polski. Na początku wojny pracował w Michelinie k/ Włocławka. W grudniu 1939r. został wysłany przez błogosławionego Księdza Biskupa Michała Kozala do Lipna w województwie pomorskim, w celu objęcia tam parafii. Nominację ustną otrzymał O. Antoni Sołtysiak podczas odwiedzin w więzieniu Biskupa Michała Kozala, gdy ten był więziony we Włocławku przez władze hitlerowskie. Podczas okupacji niemieckiej był proboszczem parafii Lipno i dziekanem całego dekanatu lipnowskiego. W maju 1946r. opuścił diecezję włocławską, ponieważ w międzyczasie w dniu 01.04.1945r. został mianowany Komisarzem Generalnym Prowincji Polskiej przez Generała Zakonu O. Roberta Svoboda. W ten sposób O. Antoni Sołtysiak został pierwszym prowincjałem nowoutworzonej Polskiej Prowincji Zakonu OO. Kamilianów z siedzibą w Tarnowskich Górach. 
Pracował jako kapłan: w Michelinie, Lipnie, Tarnowskich Górach, w Białej i w Zabrzu. W latach 1938 - 1939r. był submagistrem kleryków w Lipnie. W latach 1945 - 1950 pełnił urząd Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu OO. Kamilianów, w latach 1947 - 1952 był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. 01.09. 1952r. mianowany został przez ordynariusza Śląska Opolskiego Księdza Infułata Emila Kobierzyckiego profesorem i Ojcem Duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Funkcje tę pełnił, aż do śmierci. W 1953r. zostaje mianowany przez Konsultę Generalną Zakonu OO. Kamilianów Komisariuszem Genralnym Zakonu w Polsce. Zmarł 15.02.1954r. w Tarnowskich Górach. Pochowany został w dniu18.02.1954r. na cmentarzu zakonnym w Tarnowskich Górach.

Ojciec JÓZEF BORATYN

Urodzony 05.01.1915r. w miejscowości Kolonia Staw, gmina Nielisz, powiat Zamość, województwo lubelskie. Rodzice Franciszek i Anna z domu Dąbrowska. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej i średniej wstąpił do Postulatu OO. Kamilianów w Tarnowskich Górach. Następnie 11.09.1933r. rozpoczął Nowicjat w Zakonie OO. Kamilianów Prowincji Niemieckiej w Vaals w Holandii. Tam również 12.09.1934r. złożył swoje śluby pierwsze śluby zakonne. Po Nowicjacie odbył 6-cio letnie studia filozoficzno - teologiczne w Kolegium Zakonu OO. Kamilianów w Munster w Westfalii (Niemcy), które dokończył w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Śluby wieczyste złożył będąc jeszcze w Niemczech, w Sudmuhle k/ Munster 17.04.1938r. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 06.08.1939r. we Włocławku z rąk Błogosławionego Michała Kozala, Biskupa i Męczennika. Pracował jako kapłan: w latach 1940 - 1946 w diecezji włocławskiej pełniąc obowiązki administratora następujących parafii: Michelin, Ruzinowo, Górny Szpetal, Bobrowniki, Chełmica i Zaduszniki (Grochowalsk). Zastępował proboszcza, względnie administratora przez dłuższy czas w parafiach: Kikół i Ostrowite (Czerne). W latach 1947 - 1948 był Magistrem Nowicjatu w Lipnie - Borek, w latach 1950 - 1953 pełnił urząd Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu OO. Kamilianów, w latach 1954 - 1963 był proboszczem parafii Biała i Magistrem Nowicjatu, w 1964 - 1966 był przełożonym Domu w Michelinie i Magistrem Klerykatu, w latach 1968 - 1983 pełnił urząd Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Caritas" w Zabrzu. Od 1983r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 12.02.1992r. w Koźlu. Pochowany w dniu 17.02.1992r. na cmentarzu w Białej.

Ojciec ERYK KOŁODZIEJ

Urodzony 18.01.1916r. w Gliwicach. Rodzice Jakub i Jadwiga z domu Mocha. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej i średniej w 1935r. wstąpił do Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Niemieckiej. Roczny nowicjat odbył w Lipnie. Śluby czasowe złożył 07.09.1936r. Po Nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, które dokończył po wojnie. Śluby wieczyste złożył 03.05.1946r. w Chełmicy diecezja włocławska. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 16.06.1947r. we Włocławku. Pracował jako kapłan: w Tarnowskich Górach, w Białej i w Zabrzu. Od 03.09.1955r. do 02.12.1957r. był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Na początku lat sześćdziesiątych rozpoczął starania o przeniesienie się do diecezji. 18.04.1962r. dekretem eksklaustracyjnym przeszedł do diecezji gorzowskiej, pod jurysdykcję Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wilhelma Pluty ordynariusza gorzowskiego. Pozwolenie na przejście z Zakonu do diecezji otrzymał również od Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ojciec ALOJZY KURTZ

Urodzony 23.05.1914r. w Mikulczycach. Po ukończeniu szkoły powszechnej i średniej wstąpił do Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Niemieckiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 06.08.1939r. we Włocławku z rąk Błogosławionego Michała Kozala, Biskupa i Męczennika. Pracował jako kapłan: w Lipnie, Tarnowskich Górach, Białej i w Zabrzu. W roku 1950 zarządca (substytut) parafii Grabina. W latach 1950 - 1954 Przełożony Domu Nowicjackiego w Lipnie - Borku W latach 1954 - 1957r. pełnił urząd Przełożonego domu i Administratora parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Białej. W 1958r. powołany został na stanowisko Przełożonego w Zabrzu. Natomiast w latach 1958 - 1962 był proboszczem (administratorem) parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Jako proboszcz dał początek organizowanym w salce parafialnej na terenie parku przedstawieniom Męki Pańskiej. Z tego też powodu został w 1962r. oskarżony przez władze miejskie Tarnowskich Gór za organizowanie przedstawień bez pozwolenia. Proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila ukarano wówczas grzywną w wysokości 3000 zł. Jako proboszcz zasłynął również z wielkiego nabożeństwa do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, które rozwijał w parafii. Zmarł, ale data jego śmierci i miejsce pochowania nie są nam znane.

Ojciec ROMUALD LISZCZYK

Urodzony 29.06.1935r. w Rybnej. Rodzice Paweł i Gertruda z domu Siwy. Pochodził z rodziny wielodzietnej. Posiadał dwie siostry i jednego brata. W 1941r. uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Strzybnicy. Po skończeniu okupacji kontynuował naukę w IV klasie Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Strzybnicy, którą ukończył w 1948r. W tym samym roku zapisał się do Szkoły Ogólnokształcącej Męskiej Stopnia Licealnego w Tarnowskich Górach, w której w 1951r. ukończył dziesiątą klasę. Zaraz po szkole średniej wstąpił do Nowicjatu Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Polskiej. 07.09.1951r. rozpoczął Nowicjat. Śluby czasowe złożył 08.09.1952r. Po Nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne, pierwsze cztery lata, w Wyższym Seminarium Duchownym we Opolu. Śluby wieczyste złożył 07.09.1957r. Święcenia Diakonatu przyjął w dniu 25.05.1958r. w Opolu z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Franciszka Jopa ordynariusza diecezji opolskiej. Święceń kapłańskich również udzielił mu Ksiądz Biskup Franciszek Jop w Opolu w dniu 22.06.1958r. Pracował jako kapłan: w Tarnowskich Górach Taciszowie i Zabrzu. W 1959r. pełnił z ramienia Zakonu urząd Referenta d/s Trzeźwości. W latach 1962-1963 był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Zmarł śmiercią tragiczną 3 lipca 1963r. Utonął w Wiśle w okolicach Torunia. Pochowany został 7 lipca 1963r. na cmentarzu zakonnym w Tarnowskich Górach.

Ojciec JAN CISZEWSKI

Urodzony 16.08.1917r. w Sosnowcu. Rodzice Jan i Anna z domu Grzywa. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Sosonowcu. Następnie 23.06.1932r. wstąpił do Kolegium OO. Kamilianów w Tarnowskich Górach. Po jego ukończeniu rozpoczął w dniu 07.09.1967r. Nowicjat w Zakonie OO. Kamilianów Prowincji Niemieckiej w Lipnie. Śluby czasowe złożył 08.09.1937r. Po Nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W czasie wojny od 15.05.1940r. do 21.08.1945r. pracował jako pracownik biurowy w Fabryce Budowy Kotłów Wodnorurkowych i Lokomotywowych W. FITZNER i K. GAMPER, a po wojnie przemianowanych na Polskie Zakłady BABCOCK - ZIELENIEWSKI Spółka Akcyjna. Po wojnie od 01.08.1945r. do 31.07.1946r. pracował w Fabryce Papieru P. LAMPRECHT w Sosnowcu, jako starszy rachmistrz , a później jako kierownik Referatu Pracy i Płacy. Również po wojnie kontynuował studia na Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Śluby wieczyste złożył 12.09.1948r. Święcenia Diakonatu przyjął w dniu 20.02.1949r. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 12.06.1949r. Pracował jako kapłan: w Tarnowskich Górach, w Białej, w Nysie, w Trzebnicy i w Zabrzu. Od 01.09.1949r. ustanowiony Prokuratorem Klasztoru Tarnogórskiego. Od 20.04.1954r. mianowany przez ordynariusza Śląska Opolskiego Księdza Infułata Emila Kobierzyckiego profesorem i ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. W latach 1963 - 1964 był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Zmarł w Tarnowskich Górach. Pochowany został na cmentarzu zakonnym w Tarnowskich Górach.

Ojciec PAWEŁ BENDKOWSKI

Urodzony 03.08.1913r. w miejscowości Piekary Rudne. Rodzice Augustyn i Anna z domu Jendrysik. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej wstąpił do Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Niemieckiej. 09.04.1934r. rozpoczął roczny Nowicjat w Vaals w Holandii. Tam również złożył swoje pierwsze śluby zakonne w dniu 10.04.1935r. Po Nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Kolegium OO. Kamilianów w Munster w Westfalii (Niemcy), które ukończył w 1940r. Śluby wieczyste złożył 17.04.1938r. w Munster. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 09.03.1940r. Pracował jako kapłan: w Munster, Strzelcach Opolskich, Tarnowskich Górach, Zabrzu, Taciszowie i w Gliwicach. W latach 1957 - 1964 pełnił urzędy przełożonego domu zakonnego i proboszcza parafii w Tarnowskich Górach oraz Magistra Nowicjatu i proboszcza parafii w Taciszowie k/ Gliwic. Ponownie wybierany na te stanowiska w latach 1964 -1977. Dwukrotnie pełnił urząd proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Pierwszy raz od 09.05.1963r. do 07.1969r.; (jako administrator parafii), a drugi raz od 22.09.1970r. - 01.08.1977r. Od 15.08.1977r. pracował jako kapelan w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych prowadzonego przez Sióstry Boromeuszki w Gliwicach. Zmarł 04.04.1994r. w Gliwicach. Pochowany w dniu 07.04.1994r. na cmentarzu zakonnym w Tarnowskich Górach.

Ojciec BOGDAN BOKSA

Urodzony 28.06.1934r. w miejscowości Ciecierzew powiat Busko, województwo kieleckie. Rodzice Stanisław i Marianna z domu Rysiak. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Chmielniku. Po ukończeniu VII klasy kontynuował naukę w VIII klasie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach. Później jednak na skutek upaństwowienia Gimnazjum, wstąpił na Wydział Humanistyczny Seminarium Duchownego w Kielcach, w którym ukończył IX klasę. W 1951r. opuścił Seminarium diecezjalne w Kielcach i wstąpił do Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Polskiej. Najpierw odbył postulat w Białej. Dnia 08.09.1952r. rozpoczął roczny Nowicjat w Taciszowie k/ Gliwic. Śluby czasowe złożył 08.09.1953r. w Taciszowie k/ Gliwic. Po Nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Śluby wieczyste złożył 08.09.1957r. Święcenia Diakonatu przyjął w dniu 05.06.1958r. w Opolu. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 22.06.1958r. również w Opolu. Pracował jako kapłan: w Zabrzu, Tarnowskich Górach, Białej i w Zbrosławicach. W okresie od 07.1969r. do 22.09.1970r.; był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Od 01.02.1988r., aż do swojej śmierci w 1992r. pełnił funkcję przełożonego i Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach. W swojej pracy duszpasterskiej O. Boksa zasłynął przede wszystkim jako misjonarz ludowy i rekolekcjonista. Był również założycielem i animatorem Parafialnych Kół "Przyjaciół Misji Kamiliańskich". Napisał wiele wierszy oraz sztuk scenicznych o treści kamiliańskiej. Zginął śmiercią tragiczną w dniu 17.01.1992r. na drodze z Ziemięcic do Zbrosławic. Jego samochód przygniotło drzewo. O. Boksa zginął na miejscu. Pochowany został 22.01.1992r. na cmentarzu zakonnym w Tarnowskich Górach.

Ojciec MIECZYSŁAW TYMKOWSKI

Urodzony 17.12.1931r. w Kromolicach powiat Śrem. Rodzice Józef i Józefa z domu Dąbkowska. Najpierw uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Następnie kształcił się w Niższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy Świętej Rodziny, które ukończył zdaniem matury w 1958r. W latach 1958 - 1966 przebywał jako zakonnik w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie. W 1967r. przeniósł się do Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Polskiej. 07.12.1967r. rozpoczął roczny Nowicjat. Śluby czasowe złożył 08.12.1968r. w Taciszowie k/ Gliwic. Po Nowicjacie kontynuował studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Kłodzku. Śluby wieczyste złożył 15.05.1971r. w Tarnowskich Górach. Święcenia Diakonatu przyjął w dniu 29.05.1971r. z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Franciszka Jopa ordynariusza diecezji opolskiej. Święceń kapłańskich również udzielił mu Ksiądz Biskup Franciszek Jop w dniu 13.06.1971r. Pracował jako kapłan: w Zabrzu, Białej, Taciszowie, Tarnowskich Górach, Piastowie, Warszawie, Burakowie, oraz w Hutkach k/ Olkusza. W latach 1974 - 1980r. pełnił urząd przełożonego domu i administratora parafii p.w. Św. Józefa Robotnika w Taciszowie Od 1984 do 1986 był przełożonym domu w Taciszowie i Magistrem Nowicjatu. W latach 1980 - 1983 był przełożonym oraz administratorem (proboszczem) parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. W latach 1986 - 1989 był przełożonym Domu Studenckiego w Piastowie k/ Warszawy i Magistrem Klerykatu. Obecnie przeszedł na emeryturę i przebywa w parafii św. Kamila w Zabrzu.

Ojciec SZYMON SKAWIŃSKI

Urodzony 17.04.1947r. w miejscowości Fałków powiat Końskie, województwo kieleckie. Rodzice Stanisław i Stefania z domu Błaszczyk. Ukończył szkołę podstawową i średnią. Do Zakonu OO. Kamilianów wstąpił 01.09.1965r. W tym roku również tj. 11.09.1965r. rozpoczął roczny Nowicjat w Taciszowie k/ Gliwic. Śluby czasowe złożył 12.09.1966r. w Taciszowie k/ Gliwic. Po Nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Śluby wieczyste złożył 12.09.1971r. w Tarnowskich Górach. Święcenia Diakonatu przyjął w dniu 20.12.1972r. z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Zaręby ordynariusza diecezji włocławskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 17.06.1972r. również z rąk ordynariusza włocławskiego. Pracował jako kapłan: w Tarnowskich Górach, Zabrzu i Rzymie. W latach 1978 - 1983 piastował urząd Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu OO. Kamilianów. W latach 1986 - 1989 pełnił urząd przełożonego i proboszcza (administratora) parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Jako Prowincjał i proboszcz uzyskał pozwolenie władz państwowych na rozpoczęcie budowy tzw. "Centrum Kamiliańskiego", w skład którego weszły: klasztor, salki katechetyczne i nowy kościół p.w. Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. Był mocno zaangażowany w budowę salek i klasztoru oraz rozpoczął budowę nowego kościoła. W 1989r. powołany został do Konsulty Generalnej Zakonu OO. Kamilianów w Rzymie na urząd Konsultora ds. Formacji, który pełnił przez 6 lat. Po powrocie do Polski od 25.08.1995r. objął urząd przełożonego i proboszcza parafii św. Kamila w Zabrzu. W tym czasie również mianowany został Dyrektorem Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Zabrzu. Od dnia 01.10 1999r. pełni urząd przełożonego wspólnoty kapelańskiej Szpitala "San Giacomo" w Rzymie.

Ojciec ANTONI BEDNARCZYK

Urodzony 07.06.1948r. w Nakle Śląskim. Rodzice Jan i Anna z domu Kasperczyk. Pochodzi z rodziny wielodzietnej. Posiada cztery siostry i czterech braci. W 1955 r. uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Marii Fornalskiej w Nakle Śląskim. Następnie kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym im Powstańców Śląskich w Radzionkowie, gdzie w 1966r. zdał egzamin dojrzałości. Zaraz po szkole średniej 11.09.1966r. wstąpił do Nowicjatu Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Polskiej. Śluby czasowe złożył 12.09.1967r. w Taciszowie k/ Gliwic. Po Nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne, pierwsze cztery lata, w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a dwa ostatnie lata w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Kłodzku. Śluby wieczyste złożył 12.09.1970r. w Zabrzu. Święcenia Diakonatu przyjął w dniu 12.06.1973r. z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Wronki biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 02.02.1974r. z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Józefa Marka, biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Pracował jako kapłan: w Tarnowskich Górach, w Białej i w Zabrzu. W latach 1977 - 1983r. pełnił urząd przełożonego domu i Administratora parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Białej. Natomiast w latach 1989-1992 był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Jako proboszcz był mocno zaangażowany w ruch solidarnościowy kolejarzy w Tarnowskich Górach. Obecnie pracuje w parafii św. Kamila w Zabrzu.

Ojciec JAN PIONTEK

Urodzony 27.04.1944r. w Nakle Śląskim. Rodzice Józef i Anna z domu Kittel. Pochodzi z rodziny wielodzietnej. W 1951r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej im. Marii Fornalskiej w Nakle Śląskim. Po jej ukończeniu w 1959r. uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Handlowej w Tarnowskich Górach, gdzie zdobył zawód sprzedawcy. W roku 1962 podjął pracę w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Tarnowskich Górach. W rok później powołany został do służby wojskowej, którą ukończył w październiku 1965r. Po powrocie z wojska jeszcze przez krótki czas pracował w Spółdzielni. W 1966r. wstąpił do Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Polskiej. Pierwsze śluby czasowe złożył 12.09.1967r. w Taciszowie k/ Gliwic. Następnie odbył studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Kłodzku. Śluby wieczyste złożył 12.09.1970r. w Tarnowskich Górach. Święcenia diakonatu przyjął 21.12.1971r. we Wrocławiu z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Wronki. Święcenia kapłańskie otrzymał w Kłodzku z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Wronki. 05.06.1975r. ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących Zaocznie w Bytomiu, zdając egzamin dojrzałości. W latach 1980 - 1982 uczęszczał do Medycznego Studium Zawodowego w Tarnowskich Górach, gdzie otrzymał zawód technika farmaceutycznego.
Pracował jako kapłan: w Tarnowskich Górach, w Zabrzu, w Magdalence k/ Warszawy, gdzie wraz z ks. Henrykiem Słojawskim prowadził przychodnię ziołolecznictwa, w Tworkach k/ Piastowa, jako kapelan Szpitala Psychiatrycznego i Rektor kościoła "Przemienienia Pańskiego", w Berlinie Zachodnim. Odbył kursy języka niemieckiego w Wiedniu i Berlinie. Piastował urzędy przełożonego i proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach dwukrotnie: w latach 1983-1985 i 1992-1998. Obecnie pracuje jako kapelan Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczu k/ Toszka.

Ojciec WOJCIECH WĘGLICKI

Urodzony 17.01.1968r. w Radomiu. Rodzice Mirosław i Joanna z domu Kwaśniewska. Z rodzeństwa posiada tylko jedną siostrę. W 1975r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 13 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Radomiu, do której uczęszczał przez pierwsze trzy lata. Następnie przeniósł się do Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomiu im. Franciszka Zubrzyckiego, gdzie kontynuował naukę. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu, gdzie w roku 1988 zdał egzamin dojrzałości. Zaraz po szkole średniej 08.09.1988r. wstąpił do Nowicjatu Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Polskiej. Śluby czasowe złożył 08.09.1989r. w Taciszowie. Po Nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym Sekcja św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Śluby wieczyste złożył 08.09 1992r. w Taciszowie. Święcenia diakonatu przyjął w dniu 26 maja 1993r. w Warszawie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mariana Dusia, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 21 maja 1994r. w Warszawie z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski. W 1994r. uzyskał tytuł magistra teologii.
Jako kapłan pracował: w Zabrzu i w Tarnowskich Górach. Od 1998r. pełni urząd przełożonego domu i proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Jest inicjatorem powstania przy kościele OO. Kamilianów Ośrodka Duszpasterstwa Chorych Miasta Tarnowskie Góry oraz Założycielem Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych - Ruchu modlitewno - apostolskiego działającego na rzecz chorych i cierpiących. Z jego inicjatywy, od 2000 roku, w parafii odbywa się Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Uzdrowienie Chorych.

Stronę wyświetlano 5872 razy
od 10 czerwca 2004 roku.
2001-2005 (C) Kamilianie & KG.