Szukaj w serwisie:


Ustaw jako stronę startową... Wyślij do nas e-mail'aDodaj stronę do ulubionych...

Historia byłej Parafii

Piękna jest historia przybycia Zakonu OO. Kamilianów na Ziemię Górnego Śląska. Już bowiem w maju 1903r. Kamilianie zostali zaproszeni do miejscowości Popielów koło Opola celem założenia tam lecznicy dla alkoholików. Kiedy miejsce to, mimo przychylności tutejszych mieszkańców, okazało się nieodpowiednie, wówczas Zakon poproszony został do otwarcia placówki we wsi Miechowice koło Bytomia. 25 czerwca 1904r. pierwsi Kamilianie przybyli na Śląsk. Byli nimi O. Bernard Kaszny, O. Jan Bauer i Br. Martin Ruter. Już 1 sierpnia 1904r. otwarli oni w Miechowicach prowizoryczny zakład dla alkoholików, który od razu przyjął 17 pacjentów. Ale Kamilianie już wtedy myśleli o zbudowaniu ośrodka z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie szpital, kościół i klasztor w jednym. Nieoczekiwanie propozycję zbudowania takiego ośrodka w Tarnowskich Górach zaproponował Zakonowi hrabia Łazarz Henckel von Donnersmarck. Miejscem miał być "Galgenberg" - rodzinne ziemie Donnersmarcków. Po uzyskaniu zgody wszystkich spadkobierców ziem rodzinnych, wspomniany hrabia Łazarz ofiarował na własność Kamilianom cały "Galgenberg".

23 kwietnia 1906r. nastąpiło oficjalne przekazanie gruntów Zakonowi. Rozpoczęła się budowa. 3 czerwca 1906r. odbyło się już uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zakładu dla Alkoholików p.w. św. Jana Chrzciciela, a jeszcze przed zimą 19 października 1906r. odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy, czyli nakrycia całego budynku dachem. Już w lutym następnego roku poświęcono 3 dzwony, które miały nazwę M.B. Uzdrowienie Chorych, Św. Józefa i Św. Kamila. Cały budynek poświęcono 11 czerwca 1907r.. Tak więc budowa całego obiektu trwała 370 dni, czyli 1 rok i 5 dni.

Pierwsi Kamilianie wraz z grupą 14 pacjentów wprowadzili się do Domu w Tarnowskich Górach już 31 maja 1907r. W ten sposób zainicjowali oni działalność Zakonu na Górnym Śląsku, która niezmiennie trwała do wybuchu I wojny światowej. Od rozpoczęcia wojny w 1914r. Lecznica dla Alkoholików wykorzystywana była dla celów wojskowych i stanowiła rezerwowy szpital dla rannych na wojnie żołnierzy. Przez dwa kolejne lata 1917-1919 Zakład Św. Jana Chrzciciela służył jako sierociniec wojenny. Dopiero w 1920r. Lecznica dla Alkoholików powróciła do swej pierwotnej działalności. W latach trzydziestych zdarzało się, że obok alkoholików przebywali tu również ludzie chorzy umysłowo. Stan ten trwał, aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny władze okupacyjne zabrały Kamilianom pomieszczenie Lecznicy i przeznaczyły ją na szpital i sanatorium dla rannych żołnierzy. Ta sytuacja trwała aż do wkroczenia do Tarnowskich Gór Armii Sowieckiej. Po wojnie jeszcze przez 4 lata Lecznica należała do Zakonu OO. Kamilianów. W 1949r. odebrano Zakonowi pomieszczenie szpitala i upaństwowiono.

Dopiero w 1998r. na mocy ustawy o zwrocie majątków pierwotnym właścicielom, Zakon stał się ponownie pełnoprawnym właścicielem całego kompleksu, a więc szpitala, kościoła i kaplicy wraz z całym terenem parku klasztornego. Zakon również przejął w dniu 1 sierpnia 1999r. zarząd nad dawnym Szpitalem Miejskim nr 2 w Tarnowskich Górach, zmieniając jego nazwę na Niepubliczny Szpital p.w. św. Kamila w Tarnowskich Górach.

Wraz z działalnością Zakładu dla Alkoholików, Kamilianie rozpoczęli prężną pracę duszpasterską. Związane to było z faktem, że do naszego neogotyckiego i przytulnego kościółka przychodziło bardzo wielu ludzi, z samego Miasta Tarnowskie Góry i okolicznych osiedli. Wiele też domów zaczęto budować w pobliżu klasztoru i kościoła. Ponadto wierni znajdowali w naszej świątyni szczególne działanie Boże i czuli się umocnieni opieką Patronów Chorych tj. Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Jej Cudownym Wizerunku, Św. Kamila i Św. Jana Chrzciciela i Św. Józefa. Ponieważ ludzie umiłowali sobie nasz kościół oraz licznie odprawiane tu nabożeństwa i rekolekcje, Zakon podjął staranie o utworzenie parafii.

1 stycznia 1942 roku, przy kościele OO. Kamilianów została utworzona parafia. Pierwszym proboszczem parafii został O. Ludger Bremer, a w pracy duszpasterskiej pomagali mu: O. Klemens Schullte, O. Wilhelm Romer i O. Jan Tarnowski. W chwili powstania parafia św. Jana Chrzciciela i św. Kamila liczyła 2000 wiernych i terytorialnie obejmowała ulice: Bytomską, Oświęcimską oraz Osadę Jana. Natomiast w 1843 r. przyłączono do parafii OO. Kamilianów kolonię Lasowicką, aż do szosy Nakielskiej, która wcześniej należała do parafii św. Katarzyny w Lasowicach. Sytuacja taka utrzymała się aż do 1945 r. W dwa lata później po skutecznej interwencji duszpasterskiej O. proboszcza Antoniego Sołtysiaka w Kurii Katowickiej, do parafii OO. Kamilianów dołączono jeszcze dwie nowe ulice: Hutniczą i Równoległą. W roku 1957 parafia OO. Kamilianów liczyła już 2250 wiernych, zaś w 1963 r. 2550. Do parafii OO. Kamilianów należały wówczas 22 ulice.

Największy rozkwit parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila nastąpił pod koniec lat sześćdziesiątych i trwał do połowy lat siedemdziesiątych, kiedy to na wschód od Klasztoru, na terenach parafialnych powoli powstawało Osiedle XXV-lecia PRL (dziś osada św. Jana). W 1972 r. liczba parafian wzrosła, aż do 5200 osób, a w 1977 r. osiągnęła największą liczbę 8000 osób. W tym czasie do naszej parafii należały następujące ulice: Aleja Kwiatów, Astrów, Bratków, Bytomska, Cegielniana, Dąbrowskiego, Fiołków, 15 Grudnia (dziś św. Jana), Kochanowskiego, Kolorowa, Kopernika, Miodowa, Młodości, Narcyzów, Oświęcimska, Piaskowa, PPR )dziś Nakielska), Pogodna, Równoległa, Różana, Sobiesiaka (dziś Słoneczników), Stroma, Stara, Szopena, Targowa, Zaciszna - łącznie 26 ulic.

W lutym 1977 r. rozpoczęły się rozmowy z Kurią Katowicką na temat ewentualnej rozbudowy obecnego lub budowy nowego kościoła dla parafii. Głównym powodem był fakt, że istniejący dotychczas kościół parafialny był za mały i nie mógł pomieścić wszystkich wiernych. Niestety w ówczesnych czasach trudno było uzyskać pozwolenie na budowę nowego kościoła. Udało się to dopiero O. prowincjałowi Szymonowi Skawińskiemu, który przez prawie 7 lat czynił starania o uzyskanie odpowiednich zezwoleń ze strony ówczesnych władz państwowych.

Wreszcie w niedzielę 25 listopada 1984 r. odbyła się ceremonia poświęcenia placu budowy, którego dokonał Ks. Bp Janusz Zimniak, dając w ten sposób początek budowie Kompleksu Katechetycznego, Klasztoru i nowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. Nowa świątynia, której budowę rozpoczęto dopiero w 1989 r. trwa do dnia dzisiejszego. Obecnie parafia św. Jana Chrzciciela i św. Kamila liczy łącznie około 7000 wiernych. Należy do niej 27 ulic. W 2000 r. przy kościele OO. Kamilianów utworzony został przez Biskupa Gliwickiego Jana Wieczorka Ośrodek Duszpasterstwa Chorych dla Miasta Tarnowskie Góry.

W ciągu 60 lat istnienia parafii pracowało tu wielu Ojców i Braci Kamilianów. Wśród nich byli:
śp. O. Ludger Bremer
śp. O. Klemens Schulte
śp. O. Wilhelm Romer
śp. O. Józef Zamponi
śp. O. Eryk Kołodziej
śp. O. Henryk Rudzok
śp. O. Alojzy Kurtz
śp. O. Józef Wolnik
śp. Br. Martin Ruter
śp. Br. Paweł Pielok
śp. Br. Henryk Pniok
śp. Br. Franciszek Bryja
śp. Br. Eugeniusz Czerepak
śp. Br. Antoni Dobski
śp. O. Jan Tarnowski
śp. O. Antoni Sołtysiak
śp. O. Józef Borytan
śp. Fryderyk Rużok
śp. O. Romuald Liszczyk
śp. O. Jan Ciszewski
śp. O. Paweł Bendkowski
śp. O. Bogdan Boksa
śp. Br. Henryk Faber
śp. Br. Józef Lidzba
śp. O. Roman Szymik
O. Paweł Kwiatek
O. Czesław Patoń
O. Jan Żelazny
O. Paweł Bachowski
O. Andrzej Chorążykiewicz
O. Jan Frej
Br. Zdzisław Rutkowski
O. Jan Klein
O. Mieczysław Tymkowski
O. Szymon Skawiński
O. Antoni Bednarczyk
O. Jan Piontek
Br. Bronisław Malicki
Br. Stefan Niebudek
O. Marek Mańka
O. Zbigniew Bodecki
O. Józef Gatzki
O. Jerzy Kuk
O. Franciszek Pilarski
O. Włodzimierz Mazur
O. Wojciech Warchoła
O. Henryk Sosna
O. Bernard Wistuba
O. Maciej Kostecki
O. Krzysztof Wilk
O. Adam Stepowski
O. Leszek Szkudlarek
O. Mirosław Szwajnoch
O. Kazimierz Jojko
O. Mariusz Wardęga
O. Ernest Szleger
O. Andrzej Tarkowski
Br. Zbigniew Antolik

Proboszczowie Tarnogórskiej Parafii od momentu jej powstania aż do chwili obecnej:
śp. O. Ludger Bremer (01. 01.1942r.-22.01.1945r.)
śp. O. Jan Tarnowski (22.01.1945r.-17.11.1947r.; 02.12.1957r.-07.07.1958r.; 01.08.1977r.-15.06.1980r.)
śp. O. Antoni Sołtysiak (17.11.1947r.-08.10.1952r.)
śp. O. Józef Boratyn (08.10.1952r.-09.1955)
śp. O. Eryk Kołodziej (03.09.1955r.-02.12.1957r.)
śp. O. Alojzy Kurtz (07.07.1958r.-05.1962r.)
śp. O. Romuald Liszczyk (1962-1963)
śp. O. Jan Ciszewski (1963-1964)
śp. O. Paweł Bendkowski (09.05.1963r.-07.1969r.; 22.09.1970r.-01.08.1977r.)
śp. O. Bogdan Boksa (07.1969r.-22.09.1970r.)
O. Mieczysław Tymkowski (15.06.1980r.-24.08.1983r.)
O. Szymon Skawiński (1986-1989)
O. Antoni Bednarczyk (1989-1992)
O. Jan Piontek (24.08.1983r.-1985r.; 1992-1998)
O. Wojciech Węglicki (01.08.1998r. - 20.08.2004)
O. Józef Kordek (21.08.2004 r. - 15.10.2004 r.)

W dniu 16.10.2004 parafia przestniała istnieć, a kościół św. Jana Chrzciciela i św. Kamila stał się kościołem filialnym parafii p.w. Matki Bożej Uzdrowienie Chorych.

Stronę wyświetlano 417 razy
od 10 czerwca 2004 roku.
2001-2005 (C) Kamilianie & KG.