ŚWIĘCENIA DIAKONATU

W niedzielę 10 maja br. o godz. 9.00 w Warszawie, w kościele seminaryjnym p.w. Wniebowzięcia NMP odbyła się piękna uroczystość udzielenia świeceń diakonatu 23 klerykom diecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej oraz 4 klerykom Zakonu OO. Kamilianów. Święceń diakonatu udzielił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Kędziora - Sufragan diecezji warszawsko-praskiej. Z prawdziwą radością przyjęliśmy ten fakt, zwłaszcza, że wśród nowo wyświęconych diakonów znalazł się nasz Parafianin O. Diakon Jan Szubiński. Wraz z nim diakonat przyjęli również trzej nasi zakonnicy: Czesław Hensel, Tomasz Czają i Roman Zając.

Święcenia diakonatu są ostatnim etapem na drodze do kapłaństwa. Urząd diakona w Kościele Katolickim ma charakter służebny. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa diakoni byli współpracownikami apostołów i biskupów, służyli gminom chrześcijańskim, zajmowali się posługą stołu, opieką nad chorymi, wdowami i sierotami oraz pomagali w odprawianiu nabożeństw. Od IX w. w Kościele Zachodnim diakonat stał się jednym ze świeceń przed kapłaństwem. Dopiero Sobór Watykański II przywrócił urzędowi diakona pierwotne znaczenie, powierzając mu zadania z zakresu służby liturgicznej. Obecnie do zadań diakona należy udzielanie sakramentu chrztu świętego, rozdzielanie Komunii świętej wiernym, asystowanie przy zawieraniu związków małżeńskich (w Polsce błogosławienie małżeństw zastrzeżone jest kapłanom i biskupom), sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie nabożeństwom poza Mszą świętą, odprawianie pogrzebów, nauczanie lekcji religii i głoszenie Słowa Bożego we wspólnocie wiernych.

Urząd diakona jest w świetle nauki i prawodawstwa Kościoła uczestnictwem w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Choć nie jest jeszcze sakramentem, to jednak wiąże kandydata z hierarchią Kościoła i służbą dla dobra Ludu Bożego. Święceń diakonatu udzielać może tylko biskup, a każdy kto je przyjmuje, przysięga wierność, cześć i posłuszeństwo Ojcu Świętemu i swoim prawowitym przełożonym. Diakon na mocy święceń staje się osobą duchowną przeznaczoną do pracy i służby w społeczności Kościoła.

Radując się z faktu, że nasz Parafianin Jan Szubiński przyjął święcenia diakonatu, pragniemy życzyć Mu, aby wytrwał na drodze swojego powołania i dobrze przygotował się do służby Bogu w chrystusowym kapłaństwie. Niech ten ostatni rok formacji duchowej i religijnej przed przyjęciem święceń, przeżyje w zjednoczeniu z Chrystusem, rozważając wielki dar powołania, którym został obdarowany.

Nasze modlitwy w intencji Diakona Jana i pamięć o Nim przed Bogiem pragniemy złożyć u stóp naszej "Uzdrowicielki Chorych", aby była Mu Drogą i Przewodniczką w całkowitym poświęceniu się Chrystusowi.

O. Wojciech Węglicki OSCam.

Panie Charytatywne

19 kwietnia br. w II Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego, Panie charytatywne zbierały przed kościołem ofiary na rzecz biednych.

"Pieśń o zmartwychwstałym Panie"

26 kwietnia br. w IIl Niedzielę Wielkanocną, na Mszy św. dla dzieci o godz. 12.00 dziewczęta z duszpasterstwa "Dzieci Maryi" wykonały program słowno - muzyczny pt.: "Pieśń o zmartwychwstałym Panie". Program został przygotowany przez animatorki "Dzieci Maryi", natomiast oprawę muzyczną opracował Rafał Dyrgała z Miasteczka Śląskiego.

Nauka o odpustach

26 kwietnia br. w naszej parafii gościliśmy Ks. Bogusława St. Patoletę, który przyjechał do nas promować swoją książkę pt.: "Odpusty według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II". Ks. Bogusław głosił na każdej Mszy św. Słowo Boże przybliżając wiernym naukę Kościoła na temat zyskiwania ł ofiarowania odpustów. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w wywiadzie jaki autor książki udzielił nasze Gazecie, (więcej)

Nabożeństwa majowe

Z pierwszym dniem maja rozpoczęliśmy w naszej parafii odprawianie nabożeństw majowych ku czci Matki Najświętszej. Śpiewając Litanię Loretańską przed wystawionym Najświętszym Sakramentem dziękujemy Bogu za dar Matki, którą nam dał za Przewodniczkę w drodze do nieba. Nabożeństwa majowe odprawiane są w niedziele o godz. 16.30, a w tygodniu zawsze po Mszy św. wieczornej. Jeśli pogoda dopisuje w procesji z Najświętszym Sakramentem idziemy do Groty w parku. Do udziału w nabożeństwach zachęcamy dorosłych i młodzież, a zwłaszcza dzieci naszej parafii.

Niedziela "Dobrego Pasterza"

3 maja br. w IV Niedzielę Wielkanocną gościliśmy w naszej parafii kleryków kamiliańskich: O. diakona Mariusza Wardęgę i kleryka Pawła Dyla, którzy przyjechali do nas z Burakowa k/ Warszawy. Przez całą niedzielę głosili oni Słowo Boże i zbierali ofiary na utrzymanie Domu Studenckiego w Burakowie.

Ognisko dla dzieci "Żywego Różańca"

Dnia 7 maja br. w naszym klasztornym ogrodzie O. Leszek Szkudlarek zorganizował ognisko dla dzieci z "Żywego Różańca". Wśród wielu atrakcji znalazły się również pieczone kiełbaski i zimne napoje. Ognisko się udało bowiem pogoda prawdziwie dopisała.

Msza św. "młodzieżowa"

Dnia 8 maja br. w naszym kościele o godz. 19.30 została odprawiona Msza św. dla młodzieży naszej parafii. Eucharystii przewodniczył i wygłosił Słowo Boże O. Mirosław Szwajnoch.

Pierwsza Komunia Święta

W dniu 10 maja br. w naszej parafii odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci ze Szkół Podstawowych: nr 4 i 10. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 miary swoją Mszę św. o godz. 9.00, a dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 o godz. 10.30. Obie Msze św. odprawił O. Proboszcz Jan Piontek. Nabożeństwo popołudniowe dla wszystkich dzieci odprawione zostało o godz. 16.00. Dzieci do Pierwszej Komunii Świętej przygotowali: Pani Katechetka Gabriela Pitas i O. Wojciech Węglicki.

Świecenia diakonatu

10 maja br. o godz. 9.00 w kościele seminaryjnym p.w. Wniebowzięcia NMP, z rąk Jego Ekscelencji Ks. Bp Stanisława Kędziory - Sufragana diecezji warszawskiej, nasz Parafianin i Profes wieczysty Zakonu OO. Kamilianów Jan Szubiński przyjął święcenia diakonatu. Ojcu Diakonowi życzymy obfitości łask Bożych i wytrwania na drodze do kapłaństwa.

Rocznica Komunii Świętej

17 maja br. w VI Niedzielę Wielkanocną nasza parafia przeżywała Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej tych dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do Stołu Pańskiego. Uroczystą Mszę św. rocznicową o godz. 10.30 dla dzieci z obu szkół podstawowych odprawił O. Wojciech Węglicki.

Opracował: O. W. Węglicki OSCam.

Poprednia stronaPowrót do menuNastępna strona